Wat is een duolegaat?

Lees voor met webReader
Stel: u bent weduwe en hebt geen kinderen of kleinkinderen. Geen erfgenamen ‘in rechte lijn’, dus. Als u overlijdt zonder dat u een testament hebt opgemaakt, gaat uw erfenis dan naar uw broers en zussen – en als die ook al overleden zijn, naar hun kinderen. U kan ook een testament maken en daarin een niet-verwant als erfgenaam aanduiden. Maar dergelijke ‘verre’ erfgenamen moeten fikse successierechten betalen op die erfenis.
U kan hun belastingfactuur verlichten door een testament te maken en daarin een zogenaamd ‘duolegaat’ op te nemen. U laat dan twee legaten na – één aan het goede doel, en één aan uw eigenlijke erfgenaam – en verbindt daaraan de voorwaarde dat één van de twee legatarissen (het goede doel) ook de successierechten betaalt op het andere legaat.

Neem als voorbeeld de alleenstaande en kinderloze tante Wiske, die 100.000 euro spaargeld heeft. Ze wil haar spaarcenten nalaten aan haar enige nichtje Mieke.

Als Wiske geen testament maakt, of als ze bij testament alles nalaat aan Mieke, betaalt Mieke op de eerste schijf van 75.000 euro 45 procent of 33.750 euro belastingen, en op de overige 25.000 euro zelfs 55procent of 13.750 euro. Ze heeft dus netto 52.500 euro.

Maar stel dat Wiske 60.000 euro nalaat aan Mieke, en 40.000 euro aan een goed doel, onder de vorm van een duolegaat. Goede doelen zijn meestal vzw’s, en die betalen (in Vlaanderen) slechts 8,8 procent successierechten.

Het goede doel betaalt dan 3.520 euro successierechten op de 40.000 euro die het zelf erft, maar ook 27.000 euro (45 procent) op de 60.000 euro die Mieke erft. Daardoor houdt het nog 9.480 euro netto over. Mieke betaalt niets, en krijgt dus de volle 60.000 euro die ze heeft geërfd.

Meer informatie op onze pagina legaten.

 

Print Friendly, PDF & Email
Dit bericht is geplaatst in Prikbord, Steunen. Bookmark de permalink.