De stage

Lees voor met webReader
Darius

Instructeur Franky met Ann en Darius op stap in Koksijde

Na de opleiding begint de effectieve samenwerking tussen het toekomstige baasje en de hond in het centrum. Dit is de stage.

Vooraf, bij de aanvang van de aanvraagprocedure, heeft de meester-instructeur zich reeds een beeld kunnen vormen van de persoonlijkheid van de toekomstige baas, van zijn oriëntatievermogen, zijn zelfredzaamheid, zijn thuis- en eventuele werksituatie, zijn de woonsituatie en  in het bijzonder zijn diervriendelijke ingesteldheid.

Deze enquête is heel belangrijk, niet alleen om tijdig tegenindicaties op te sporen, maar ook omdat niet elke hond bij elke zwakziende past, en omdat op die manier de stage zoveel mogelijk kan worden gepersonaliseerd.

Tijdens de stage verblijft het toekomstig baasje twee à drie weken in een aangepaste studio op het centrum, al dan niet met partner. Onder leiding van de instructeurs wordt hem aangeleerd hoe ‘gewerkt’ wordt met de geleidehond. Dit is van vitaal belang omdat bij een verkeerd gebruik de hond zijn verworvan capaciteiten snel zou afleren. Daarnaast krijgt de stagiair ook onderricht over de verzorging, de voeding, en de omgang met zijn toekomstige levensgezel.

Op het einde van de stage keert de baas met zijn hond definitief naar huis. Om de samenwerking verder op punt te stellen volgt de instructeur hen verder op in de woon- en werkomgeving om de nodige trajecten aan te leren zolang het nodig is. Dit is nodig omdat in het opleidingscentrum niet alle situaties kunnen worden nagebootst die zich voordoen in de thuissituatie (bvb. station, metro, bushalte, winkels, enz.)

Darius

Het traject van en naar de bushalte

Daarna is het contact met de instructeur niet verbroken. Onze monitoren blijven beschikbaar om nieuwe probleempjes hetzij telefonisch hetzij ter plaatse op te lossen.

Medische zorgen (o.a. inentingen) worden door het centrum bekostigd voor zover ze in het centrum zelf worden opgevolgd. Dit laat ons toe de toestand van de hond en de samenwerking tussen hond en gebruiker op te volgen en eventueel tijdig in te grijpen.

Print Friendly, PDF & Email