Voorgeschiedenis

Lees voor met webReader

Het Federaal Werk De Vrienden der Blinden en Slechtzienden – L’Oeuvre Fédérale Les Amis des Aveugles et des Malvoyants, is opgericht te Ghlin (Bergen) in de provincie Henegouwen als een filantropische vereniging. Het boeiende verhaal over het ontstaan en de ontwikkeling van de vereniging kan u hier lezen.

In 1990 besliste de raad van bestuur om eveneens te Koksijde een opleidingscentrum voor blindengeleidehonden te openen. In 1996 werd het centrum gestart en op 16 mei 1997 plechtig ingehuldigd door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent van België.

 

Print Friendly, PDF & Email