Legaten

Waarom Vrienden der Blinden – Koksijde opnemen in uw testament?

U hebt een voorliefde voor honden en u wenst wel iets na te laten aan Vrienden der Blinden, de organisatie die u misschien tijdens uw leven ook al hebt gesteund via een gift.

«Maar», denkt u, « dan blijft er minder van mijn erfenis over voor mijn goede vriend(in) of mijn favoriete nichtje…» Dat is niet noodzakelijk het geval!

Dankzij het duo-legaat kan hij of zij evenveel krijgen (of zelfs meer), terwijl u toch het goede doel steunt.

Hoe werkt dit systeem concreet?

Uw wilsbeschikking of testament kan op verschillende wijzen worden opgesteld:

 • het eigenhandig of “holografisch” testament (handgeschreven,
  gedateerd & getekend) dat u best bij uw notaris laat registreren om verlies of
  misbruik te vermijden (± € 50);
 • het notarieel of “authentiek” testament opgesteld door de notaris zelf in aanwezigheid van twee getuigen (± € 250);
 • het internationaal testament door u zelf of een derde is opgesteld, en niet noodzakelijk handgeschreven maar wel door u getekend en in aanwezigheid van twee getuigen aan de notaris wordt overhandigd, zodat deze een akte van neerlegging opstelt.

Het testament of wilsbeschikking kan -zonder de rechtstreekse erfgenamen te schaden- ook een legaat ten voordele van een Goed Werk (vzw) voorzien. Hierin zijn er verschillende mogelijk-heden:

 • het algemeen legaat waarbij het beschikbaar deel volledig naar één persoon of Goed Werk (vzw) gaat;
 • het legaat onder algemene titel waarbij het beschikbaar deel onder verschillende erfgenamen en het Goed Werk (vzw) wordt verdeeld;
 • het bijzonder legaat waarbij bijzondere zaken zoals kunstwerken, juwelen of een som geld aan bepaalde erfgenamen worden toegewezen;
 • het duo-legaat waarbij het Goed Werk (vzw) de opdracht krijgt bijzondere legaten uit te voeren maar zelf de totale erfenisrechten moet betalen, en dit aanvaardt mits er nog een voldoende batig saldo overblijft. (Dit is vooral interessant voor onrechtstreekse verwanten en/of niet-familieleden).

Hoedanook raden wij altijd aan een notaris te raadplegen om wettelijke vorm- en uitvoeringsfouten te vermijden.

Voorbeeld verschil tussen legaat en duo-legaat in tabelvorm

Besluit: een WIN-WIN resultaat voor beide partijen!

Naargelang de inkomsten kunnen wij meer of minder personeel gebruiken en meer of minder honden opleiden.

Ons doel is zodoende meer blinden en slechtzienden kosteloos een nieuw leven met meer onafhankelijkheid, assertiviteit en mobiliteit te schenken.

En langs deze weg, steun je de dagelijkse werking van het opleidingscentrum.

 


Identificatie

 • FEDERAAL WERK “De VRIENDEN der BLINDEN en SLECHTZIENDEN“ – vzw
  (afgekort “Vrienden der Blinden”- vzw)
  Maatschappelijke zetel: 7011 MONS/Ghlin – Rue de la Barrière 37-39
  Ondernemingsnr: 4065 798 54
  T +32(0)65 40 31 00
  F +32(0)65 40 31 09
 • Expliciet bijvoegen
  Vlaamse Vleugel “Vrienden der Blinden – Koksijde“ te Koksijde: Opleidingscentrum voor Blindengeleidehonden
  Adres: Hendrik Noterdaemestraat 1 – 8670  KOKSIJDE
  Bankrelatie: IBAN BE08 2800 7787 8913
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com